Avtalsrörelsen 2023 – Spårtrafik

Det är viktigt att ni som är förtroendevalda känner till vad era medlemmar tycker inför avtalsrörelsen. Med det här aktivitetspaketet kan ni ge medlemmarna möjlighet att påverka, vilket är både medlemsvårdande och värvande och det är en chans för er att få en bra dialog med medlemmarna. Eftersom medlemmarnas framtida löner och villkor förhandlas i avtalsrörelsen är det viktigt att de känner att de har möjlighet att påverka vilka frågor som drivs, både lokalt och i den centrala avtalsrörelsen.

Alla aktivitetspaket innehåller möjlighet till fika eller lättare förtäring.

Paketet innehåller:
· Instruktioner
· Mejlmall
· Talarmanus
· Presentation

Max antal deltagare – 60 stycken