För en bättre arbetsmiljö – Glöm inte OSA

En bra arbetsmiljö kommer inte av sig själv! För att förbättra arbetsmiljön måste vi tillsammans prata om arbetsmiljön på arbetsplatsen, jobba systematiskt och förebyggande. Detta aktivitetspaket innehåller såväl små knep i vardagen, till hur vi tillsammans kan arbeta för en bättre arbetsmiljö – så väl social som organisatoriskt.

Alla aktivitetspaket innehåller möjlighet till fika eller lättare förtäring.

Paketet innehåller följande:
· Affisch – Inbjudan
· Körschema
· Friskfaktorerna
· Powerpoint om OSA
· Detta vill ST – Kravlista

Max antal deltagare – 60 stycken