Hur mår statligt anställda på jobbet?

Det här paketet kan ses som stöd för att få igång ett samtal om arbetsmiljön på arbetsplatsen. Med det här aktivitetspaketet kan ni ge medlemmarna verktyg och utrymme att samtala om hur ni tillsammans kan påverka er arbetsmiljö. Det är både medlemsvårdande, värvande och erbjuder er en möjlighet att få en bra dialog med medlemmarna om arbetsmiljö.

Alla aktivitetspaket innehåller möjlighet till fika eller lättare förtäring.

Paketet innehåller:
· En powerpoint-presentation till medlemsmöte
· Tryckta samtalskort
· Åsiktslappar för att samla in medlemmarnas tankar om arbetsmiljö inför mötet
· Affischer att sätta upp på arbetsplatsen
· Mailmall för inbjudan till möte
· Arbetsmiljörapporten Hur mår anställda på statligt uppdrag?

Max antal deltagare – 60 stycken