Fackförbundet ST Butiken - En webbgalleria från Rich-Port ©

Vad är egentligen vinsten med att vara med i facket?...